Samuel West föreläste på temat Play. Be Kreative. Kick-ass.

Samuel West forskningsprojekt heter Superlab www.superlab.se
. Superlab bedriver kreativitets forskning för företagare. De kan bjuda in
företag till föreläsning. I pausen möblerar de om. Det kan till exempel vara
att alla ska ta på sig en mustasch efter pausen. Hur seriös blir en föreläsning
där alla sitter med mustasch? Samuel hade en ide om att sätta in in uppblåsbar
Barbera då kostym Nissarna kom tillbaka efter pausen. De har dock inte testat
verkningarna av detta ännu.

Samuel gjorde ett test på oss i publiken.
Vi skulle dela upp oss två och två sedan skulle en berätta en historia. Den
andre skulle säga till när den trodde att den andre ljög. Jag klarade av att
lista ut då min trappkamrat ljög. Det var inte så svårt för allt i hennes
historia från igår var ljug. Det var de som aldrig sa ljug och då hade de
förlorat. Slutsatsen ljug skapar kreativitet.

Slutligen önskade Samuel ”Lycka och
framgång för alla”

På måndag ska jag till Madame Mustasche
för att lyssna på Tomas Lydahl som är dagens
föreläsare på FB Hbgs mingellunch.